Polityka Zwrotów

ZWROTY 

W przypadku chęci zrezygnowania, bez podawania przyczyny z zamówienia złożonego na stronie sklepu internetowego efarmer, należy poinformować sklep internetowy o tym fakcie najpóźniej do czasu, kiedy zostanie przesłana wiadomość informująca o wysłaniu zakupionego towaru.  

W przypadku chęci zrezygnowania z dostarczonego towaru, zakupionego na stronie sklepu internetowego www.efarmer.pl na potrzeby własne, nie związane z prowadzoną działalnością zawodową, należy poinformować sklep internetowy o tym fakcie w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia. 

Warunkiem przyjęcia zwrotu przez sklep internetowy www.efarmer.pl jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego użytkowania, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu oraz dołączyć oryginał dokumentu zakupu (rachunek, faktura).  

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie są przyjmowane przez sklep internetowy efarmer 

W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport. Ze względu na gabaryty i wagę towarówtakich jak paśniki łąkowe, maszyny rolnicze lub poidła kulowe, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie takiego towaru na palecie (nie włączając w to poideł kulowych), która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa. 

REKLAMACJE 

W przypadku reklamacji produktu na podstawie gwarancji należy podpisać kartę gwarancyjną imieniem i nazwiskiem, załączyć notatkę z opisem uszkodzenia oraz wysłać towar na adres:  

efarmer Dominika Jochymek
Bukówka 71
58-420 Lubawka 

Koszt transportu reklamowanego produktu ponosi Kupujący. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie są przyjmowane przez sklep internetowy efarmer. 

W przypadku reklamacji maszyn rolniczych oraz poideł kulowych, sklep internetowy efarmer odsyła towar do producenta. Po zakończeniu całej procedury reklamacyjnej, efarmer na swój koszt odsyła produkt do Kupującego. 

Dniem wniesienia reklamacji jest dzień dotarcia reklamowanego produktu do efarmer pod wskazany wyżej adres. Wszelkie reklamacje  rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W ciągu 30 dni od dnia wniesienia reklamacji, Kupujący otrzyma decyzję czy reklamacja została przyjęta. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Kupujący.  

Ostatnia aktualizacja miała miejsce w sierpniu 2019 r.